TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ส่อง! วิธีลงทะเบียน ‘ทางด่วนแก้หนี้’ จาก ศคง.

ส่อง! วิธีลงทะเบียน ‘ทางด่วนแก้หนี้’ จาก ศคง.Legacy

The Thaiger จะพาไปดูกันถึง วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทางด่วนแก้หนี้ จากทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

(21 ธ.ค. 2564) ทาง The Thaiger จะพาไปดูกันถึงวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ทางด่วนแก้หนี้ ที่ซึ่งมาจากทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับให้ประชาชนหรือธุรกิจแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี้ โดย ธปท. จะส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

โดยวิธีการดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมนั้นสามารถทำได้ดังนี้

1. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล / ชื่อนิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์กร)*
2. ทำการกรอกข้อมูลของผู้ให้บริการทางการเงินที่ต้องการดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สิน

ผู้ให้บริการทางการเงิน (ธนาคาร, บริษัทสินเชื่อ และอื่น ๆ)* : ที่มีภาระผูกพันธ์ (หนี้)
แนวทางที่ต้องการเสนอให้ผู้บริการทางการเงินพิจารณา (เลือกได้ไม่เกิน 3 ข้อ)* : เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ให้บริการทางการเงินได้ตัดสินใจ
ผลิตภัณฑ์* : ทำการกรอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนี้ โดยเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และสาขาที่ดำเนินการทำสัญญา
สำหรับผู้ที่มีภาระหนี้สินมากกว่าหนึ่งผู้ให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้โดยกด ช่องสีเทา (กรณีผู้ให้บริการ) และช่องสีขาว (กรณีผลิตภัณฑ์)

3. เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างได้ครบตามที่ต้องการแล้วนั้นให้คลิก/กดที่ – กดเพื่อขอรหัสติดตามเรื่อง เพื่อที่จะรับมอบรหัสติดตามเรื่องสำหรับดำเนินการติดตามความคืบหน้าของคำร้องที่ส่งไป ผ่านทาง “ตรวจสอบสถานะคำขอ”

ข้อตกลงในการใช้งาน

– ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลตามจริงต่อ ธปท. และยินยอมให้ ธปท. เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลต่อ ธปท. เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือและการประสานงานกัน

– ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลหรือชื่อนิติบุคคล (ของลูกหนี้) เลขประจำตัว เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ชื่อผู้ให้บริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เหตุผลหรือคำอธิบายประกอบคำขอ และแนวทางที่ต้องการให้พิจารณา โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ พึงตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและค้นหารายการคำขอ อนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะถูกเก็บไว้ 10 ปี หรือจนกว่าจะใช้งานตามวัตถุประสงค์เสร็จสิ้นแล้ว

– ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สะดวกที่จะกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นที่เป็นตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ ธปท. กรอกข้อมูลแทนได้ โดยถือว่าผู้ใช้บริการรับรองและยอมรับข้อมูลที่บุคคลอื่นที่เป็นตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ ธปท. ได้กรอกแทน

ผู้ที่มีความประสงค์ และต้องการเข้าร่วมโครงการนั้นสามารถดำเนินการได้ที่นี่ -> ทางด่วนแก้หนี้

 

สามารถติดตามข่าวการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวการเงิน

 

ธ.ก.ส. ชวนร่วมลุ้นโชคใน ‘งานออกรางวัล เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค 2564’
ธ.ออมสิน ส่งท้ายปีด้วย สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัลใหญ่ 5 ล้านบาท

โพสต์ ส่อง! วิธีลงทะเบียน ‘ทางด่วนแก้หนี้’ จาก ศคง. ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย