TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ส.ส.นราธิวาส ซัดแผนจัดสรรงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่

ส.ส.นราธิวาส ซัดแผนจัดสรรงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่Legacy

กมลศักดิ์ ส.ส.นราธิวาส จวกแผนจัดสรรงบฯ แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ตอบโจทย์สภาพความเป็นจริง ชี้ชัดทุกวันนี้คนสามจังหวัดฯ ยากจนลงขึ้นทุกวัน

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ กล่าวในที่ประชุมรัฐสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระแรก ที่ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยได้อภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของการแก้ปัญหาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ระบุชัด เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและไม่ตอบโจทย์สภาพควารมเป็นจริงและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

สำหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดสรรงบไว้ที่ 7,144.3 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามงบดับไฟใต้ที่ไม่ได้รวมอยู่ในแผนบูรณาการยังกระจายอยู่ในแผนงานอื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ อีกมาก

อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. รวมถึงเหล่าทัพต่างๆ ที่มีกำลังพลลงไปปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ และกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบกองกำลัง อส. (อาสารักษาดินแดน) เป็นต้น

นายกมลศักดิ์ กล่าวว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาในตอนนี้ คือ เรื่องของเศรษฐกิจ ผลกระทบจากโควิด-19 และการศึกษา แต่งบประมาณที่รัฐบาลกำลังจัดสรรให้นั้นเป็นการมองคนสามจังหวัดเป็นภัยต่อความมั่นคงมาโดยตลอด

“ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ยังอยู่ แต่การจัดสรรงบประมาณหาได้ตอบโจทย์ตามที่ผมได้กล่าวถึงปัญหาใหม่ คนในพืน้ที่เขาบอกว่าเขาต้องการอาหารกลางวัน ถามในฐานะที่เป็นคนหน้างานต้องเข้าเวรตั้งแต่ตั้งแต่ความสงบเรียบร้อยทำงานหนักกว่าภาคอื่นเขาก็ต้องการสวัสดิการจากกระทรวงมหาดไทย ถามคนทำมาค้าขายเขาก็ต้องการพื้นที่ขายของ” นายกมลศักดิ์ กล่าวในการอภิปราย

ขณะเดียวกัน นายกมลศักดิ์ ยังพูดถึงการจัดงบประมาณปี 2565 ให้กับ กอ.รมน. เพื่อสร้างกำแพงบริเวณลุ่มแม่น้ำ โก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยปี 2565 จัดสรรงบ 128 ล้านบาท ซึ่งพบว่าเป็นงบผูกพัน 3 ปี

โดยในปี 2566 จัดงบฯ 256 ล้านบาท และ ปี 2567 จัดงบฯ 256 ล้านบาท รวมเป็นงบฯทั้งหมด 640 บาท สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เข้าใจวิถี ประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาติมาลายู และ พี่น้องมาเลเซีย แทนที่จะจัดสรรงบเพื่อแก้ปัญหาประชาชน แต่กลับใช้งบเพื่อสร้างกำแพง ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาความมั่นคงที่ไม่ตอบโจทย์ และสะท้อนให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมไม่เข้าใจประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้รายงานความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ระหว่างปี 2558 – 2561 จากช้อมูลของ ธนาคารโลก ระบุ จังหวัดที่มีอัตราความยากจนสูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ปัตตานี กาฬสินธุ์ นราธิวาส และตาก โดย 2 ใน 5 ของจังหวัดที่มีอัตรายากจนสูงสุดในประเทศไทยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

นายกฯ ยันดูแล โควิดทั่วถึงชายแดนใต้-เพิ่มเตียง-คุมเข้มด่านทางบก
ครม.ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน
ประกาศ ห้ามบุคคล ‘4 จังหวัดชายแดนใต้’ ออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด

โพสต์ ส.ส.นราธิวาส ซัดแผนจัดสรรงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่ ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย