TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท เยียวยาโควิด กู้ผ่าน MyMo

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท เยียวยาโควิด กู้ผ่าน MyMoLegacy

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท เยียวยาโควิดรอบ 3 ยี่นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo เริ่ม 13 พ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

ธนาคารออมสิน สินเชื่อโควิด Mymo – สืบเนื่องจากการระบาดของโควิดระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบโควิดจำนวนมาก ธนาคารออมสินจึงออกมาตรการเยียวยาโควิด เป็น สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 รายละไม่เกิน 1 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ยคนที่ 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ยื่นกู้ผ่านแอป Mymo ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท รายละเอียดดังนี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 3 โดยรัฐบาลได้มอบหมายธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที ด้วยมาตรการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น โดยผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป สำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

สำหรับในระยะแรกของโครงการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้แอป MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9 ล้านคน โดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo ในวันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป หลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป MyMo กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

ทั้งนี้ ขอแจ้งย้ำว่าธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลทางแอป MyMo เท่านั้น จึงขอแจ้งเตือนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารออมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่น เช่น LINE หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ MyMo โปรดใช้ความระมัดระวังพิจารณาตรวจสอบจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง โดยสามารถติดต่อธนาคารที่ Call Center โทร. 1115 และที่ Facebook : GSB Society

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 รายละไม่เกิน 10,000 บาท

อาชีพอิสระ
ผู้ประกอบการรายย่อย
ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน)

ออมสิน เปิด มาตรการสมัครใจพักชำระเงินต้น ผ่าน MyMo
วิธีซื้อ สลากออมสิน ฉลอง 108 ปี ผ่านแอป MyMo

โพสต์ ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท เยียวยาโควิด กู้ผ่าน MyMo ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย