TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

อัปเดตล่าสุด ‘สูตรฉีดวัคซีนเข็ม 4’ เข็มก่อนหน้าฉีดยี่ห้อนี้ ควรฉีดอะไร ห่างกี่เดือน

อัปเดตล่าสุด ‘สูตรฉีดวัคซีนเข็ม 4’ เข็มก่อนหน้าฉีดยี่ห้อนี้ ควรฉีดอะไร ห่างกี่เดือนLegacy

อัปเดตล่าสุด จากกรมควบคุมโรค คำแนะนำให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 ‘สูตรฉีดวัคซีนเข็ม 4’ เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ฉีดยี่ห้อนี้ ควรฉีดอะไร ห่างกี่เดือน

รายงานความคืบหน้า ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยมีสูตรฉีดวัคซีนที่หลากหลาย อาจทำให้ประชาชนหลายคนสับสนว่า เมื่อจะฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 เป็นเข็มกระตุ้น (บูสเตอร์โดส) ควรฉีดยี่ห้ออะไร ล่าสุดวานนี้ 12 ม.ค. 65   นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจง สรุปได้ดังนี้

แนวทางฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 ยี่ห้อเดียวกัน ควรฉีดวัคซีนเข็ม 3 ยี่ห้ออะไร เว้นห่างกี่เดือน

1.1 ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 เป็นซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตราฯ, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้ เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังฉีดเข็ม 2
1.2 ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 เป็นแอสตราเซเนกา สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้  เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังฉีดเข็ม 2
1.3 ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอนา สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้  เว้นระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไป หลังฉีดเข็ม 2

ฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 ด้วยสูตรไขว้ ควรฉีดวัคซีนเข็ม 3 ยี่ห้ออะไร เว้นห่างกี่เดือน

2.1 ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 เป็น ซิโนแวค+แอสตราฯ หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตราฯ สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น แอสตราฯ, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้ เว้นระยะหลังจากฉีดเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ขึ้นไป
2.2 ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 เป็น ซิโนแวค+ไฟเซอร์ หรือ ซิโนฟาร์ม+ไฟเซอร์ สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้ โดยให้เว้นระยะหลังจากฉีดเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
2.3 ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 เป็น แอสตราฯ+ไฟเซอร์ สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้ โดยให้เว้นระยะหลังจากฉีดเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

แล้วสูตรฉีดวัคซีนเข็ม 4 ล่ะ ควรฉีดยังไง?

ฉีดวัคซีน 3 เข็มแรกตาม 1.1 สามารถวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น แอสตราฯ, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้ โดยเว้นระยะห่าง 3 เดือนจากเข็ม 3
ฉีดวัคซีน 3 เข็มแรกตาม 1.2 สามารถวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น แอสตราฯ, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้ โดยเว้นระยะห่าง 3 เดือนจากเข็ม 3
ฉีดวัคซีน 3 เข็มแรกตาม 1.3  สามารถวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น แอสตราฯ, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้ โดยเว้นระยะห่าง 3 เดือนจากเข็ม 3
ฉีดวัคซีน 3 เข็มแรกตาม 2.1  สามารถวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น แอสตราฯ, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้ โดยเว้นระยะห่าง 3 เดือนจากเข็ม 3
ฉีดวัคซีน 3 เข็มแรกตาม 2.2  สามารถวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น แอสตราฯ, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้ โดยเว้นระยะห่าง 3 เดือนจากเข็ม 3
ฉีดวัคซีน 3 เข็มแรกตาม 2.3  สามารถวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น  แอสตราฯ, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ได้ โดยเว้นระยะห่าง 3 เดือนจากเข็ม 3

 

THG ประกาศ ขยายเวลาฉีดโมเดอร์นา เป็น 31 พ.ค.
เช็กที่นี่ จุดฉีดวัคซีนในกรุงเทพ 101 แห่ง อัปเดตล่าสุด ม.ค. 65
เริ่มแล้ว! ฉีดวัคซีนเข็ม 3 บางซื่อ โมเดอร์นา สำหรับคนนัดผ่านเครือข่ายมือถือ และอัตโนมัติ

โพสต์ อัปเดตล่าสุด ‘สูตรฉีดวัคซีนเข็ม 4’ เข็มก่อนหน้าฉีดยี่ห้อนี้ ควรฉีดอะไร ห่างกี่เดือน ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย