TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

‘อัปเดตแอปเป๋าตัง’ ชาวเน็ตหวั่น ให้กดยินยอมเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทอื่น

‘อัปเดตแอปเป๋าตัง’ ชาวเน็ตหวั่น ให้กดยินยอมเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทอื่นLegacy

‘อัปเดตแอปเป๋าตัง’ ชาวเน็ตหวั่น ให้กดยินยอมเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทอื่นซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตร

เป๋าตัง – สืบเนื่องจากวานนี้ แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้ผู้ใช้งานอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ 11.0.9 ไล่เลี่ยกับการปิดปรับปรุงระบบ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนของผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดผ่านแอปเป๋าตัง จากโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพ ปลอดภัย”

ประเด็นอยู่ที่ภายหลังการอัปเดตแอปเป๋าตังใหม่ ชาวเน็ตบางส่วนได้สังเกตว่า แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้ให้กดหน้า “การยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ใหม่ 3 ข้อ ได้แก่

1. เพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ ทั้งข่าวสาร โปรโมชั่น ฯลฯ จากกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น

2. เพื่อใช้สำหรับธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น

3. เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน โดยธนาคารจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

ประเด็นที่ทำให้เกิดการถกเถียงในหมู่ประชาชน ชาวเน็ต คือ ข้อ 1 และ 2 ที่ยินยอมให้ เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ร่วมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคล

ในเอกสารแนบท้ายได้ระบุว่า บริษัทที่ทางธนาคารเปิดเผยข้อมูล ได้แก่บัตรอะไรบ้าง และพันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่นนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารประกอบด้วยบริษัทอะไรบ้าง

ทั้งนี้เมื่อลองทดสอบ พบว่า ข้อ 1 กับ ข้อ 2 เราสามารถกดไม่ยินยอมให้เปิดเผยของมูลกับ บริษัทอื่น ๆ ได้ แต่ข้อ 3 ต้องกดยินยอม ไม่งั้นไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ได้ เนื่องจากเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน เพื่อใช้จ่าย G-wallet

ชาวเน็ตหลายคน ก็ไม่ได้อ่านเอกสารข้อความดังกล่าว แต่ได้กดยินยอมทั้งหมดไปแล้ว ก็กำลังสงสัยว่า จะสามารถขอเปลี่ยนคำยินยอมได้หรือไม่

โพสต์ ‘อัปเดตแอปเป๋าตัง’ ชาวเน็ตหวั่น ให้กดยินยอมเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทอื่น ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย