TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

อัปเดต! รายชื่อ 15 จังหวัด งดออกจากบ้าน-เคหสถาน กันโควิด

อัปเดต! รายชื่อ 15 จังหวัด งดออกจากบ้าน-เคหสถาน กันโควิด

ศบค. มท. ได้ออกประกาศรายชื่อ 15 จังหวัด ล่าสุด ที่ดำเนินการขอความร่วมมือให้ประชาชน งดออกจากบ้าน / เคหสถาน ภายในเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อวานนี้ (29 เมษายน 2564) ได้มีการเผยแพร่ประกาศของทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.)

โดยประกาศดังกล่าวนั้น เป็นในส่วนของรายชื่อจังหวัด 15 จังหวัด ที่มีการดำเนินการขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดดังกล่าว งดออกจากบ้าน / เดินทางออกจากเคหสถานของตนเอง ภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

ซึ่งในเชิงรายละเอียดนั้นมีด้วยกันดังนี้

จังหวัดชัยนาท : 23:00 – 04.00 น.
จังหวัดนนทบุรี : 21:00 – 04.00 น.
จังหวัดนครปฐม : 23:00 – 04.00 น.
จังหวัดสมุทรสาคร : 23:00 – 04.00 น.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี : 22:00 – 03.00 น.
จังหวัดตรัง : 22.00 – 03.00 น.
จังหวัดยะลา : 23:00 – 04.00 น.
จังหวัดบึงกาฬ : 23.00 – 04.00 น.
จังหวัดนครนายก : 23:00 – 04.00 น.
จังหวัดปทุมธานี : 21.00 – 04.00 น.
จังหวัดสมุทรปราการ : 21.00 – 04.00 น.
จังหวัดสงขลา : 22.00 – 04.00 น.
จังหวัดแพร่ : 23.00 – 03.00 น.
จังหวัดระนอง : 22.00 – 04.00 น.
จังหวัดเพชรบุรี : 23.00 – 04.00 น.

แหล่งที่มาของข่าว : ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)