TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เงินประกันรายได้ข้าว 64/65 ธ.ก.ส. โอนงวด 1-9 พร้อมอัปเดตงวดที่ 10 ได้ที่นี่

เงินประกันรายได้ข้าว 64/65 ธ.ก.ส. โอนงวด 1-9 พร้อมอัปเดตงวดที่ 10 ได้ที่นี่Legacy

เงินประกันรายได้ข้าว 64 65 เช็คเงินประกันข้าว ธ.ก.ส. ประกันรายได้เกษตรกร ข่าวประกันราคาข้าว ล่าสุด โอนแล้วงวด 1-9 ล่าสุดเพิ่มเติมงวด 10 อีก 1174 ล้านบาท

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ข่าวประกันราคาข้าว ล่าสุด วันนี้ (23 ธ.ค.64) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 1-9 เพิ่มเติม พร้อมเงินประกันข้าวงวดที่ 10 อีกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,174 ล้านบาท ให้กับเกษตรกร 93,302 ครัวเรือน

เบ็ดเสร็จ ถึงตอนนี้ ผลการโอนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ตั้งแต่งวดที่ 1-10 รวมเป็นเงินที่จ่ายแล้ว 83,483 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 4,683,606 ครัวเรือน โดยเป้าหมายรวมทั้งหมดอยู่ที่ 4.69 ล้านครัวเรือน

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เงินประกันรายได้ข้าว เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคา เพื่อไม่ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องประสบปัญหาขาดทุน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ

เช็คเงินเกษตรกร 2564 ล่าสุด วันนี้

ประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

– ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

– ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

– ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

– ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

– ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

เช็คเงินส่วนต่างข้าว ปี 64 / 65 – ข่าวประกันราคาข้าว ล่าสุด ในส่วนการชดเชยส่วนต่าง ราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธ.ก.ส. จ่ายให้กับ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 10 ดังนี้

– ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 3,808.32 บาท

– ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,172.41 บาท

– ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,056.08 บาท

– ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,864.70 บาท

– ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 3,173.11 บาท

วิธี เช็คเงินประกันราคาข้าวปี 64/65 ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. หากได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” หากไม่ขึ้นข้อมูล โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเช็คเงินส่วนต่างข้าวว่าได้รับแล้วหรือไม่ ผ่านแอป Farmbook ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เกษตกร ยังสามารถตรวจสอบสถานะ การโอนเงินประกันราคาข้าว เข้าบัญชีแล้วหรือยังได้ที่ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

เช็คเงินประกันรายได้ข้าว Chongkho.inbaac.com ธ.ก.ส. โอนงวดตกค้าง 3-7 วันนี้
เงินประกันรายได้ข้าว ธ.ก.ส. โอนวันนี้ งวดตกค้าง 3-7 รีบเช็ก
สรุปไทม์ไลน์ วันโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว เงินช่วยชาวนานไร่ละ 1 พัน ประกันราคายางเฟส 3
เช็กได้แล้ว เงินอุดหนุนบุตร ธันวาคม 2564 เงินเข้าวันไหน
เช็คเงินประกันรายได้ข้าว ปี 64 65 งวด ที่ 9 เงินส่วนต่างข้าวล่าสุด

โพสต์ เงินประกันรายได้ข้าว 64/65 ธ.ก.ส. โอนงวด 1-9 พร้อมอัปเดตงวดที่ 10 ได้ที่นี่ ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย