TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เงินเข้าพรุ่งนี้! เราชนะรอบ2 โอนใส่เป๋าตังก่อน 1 พัน เช็ควันเงินเข้ารอบ 2

เงินเข้าพรุ่งนี้! เราชนะรอบ2 โอนใส่เป๋าตังก่อน 1 พัน เช็ควันเงินเข้ารอบ 2Legacy

เราชนะเงินเข้าวันไหน เราชนะเงินเข้าพรุ่งนี้! เราชนะรอบ 2 โอนเข้าเป๋าตังก่อน 1,000 บาท  20 พ.ค. เงินเข้ารอบ 2 อีก 1,000 27 พ.ค. 2564 ส่วนเราชนะบัตรประชาชน เราชนะบัตรคนจน เงินเข้าทุกวันศุกร์

เราชนะเงินเข้าวันไหน – รีบเช็คสิทธิ์เราชนะด่วนๆ ! ผ่าน www.เราชนะ.com เพราะผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะรอบแรก ได้เงินเพิ่มจากเยียวยาโควิดรอบ 3 2,000 บาท โดยพรุ่งนี้ 20 พ.ค. 2564 เงินเข้างวดแรก 1,000

โดยผู้ได้รับเงินเราชนะในวันพฤหัสบดี  ที่ 20 พ.ค. 64 เป็นกลุ่มเราชนะที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งจะได้เงินงวดที่ 2 วันที่ 27 พ.ค. 2564

ส่วนกลุ่มเราชนะที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเราชนะบัตรประชาชน (เราชนะกลุ่มพิเศษ เราชนะไม่มีสมาร์ทโฟน) เงินเข้าวันวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2564

วิธีเช็คสิทธิ์เราชนะรอบใหม่ ว่าได้เงินเยียวยา 2,000 บาท หรือไม่

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

คลิก ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ จากนั้นให้กรอกข้อมูล

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย
วันเดือนปีเกิดตามหน้าบัตรประชาชน

เมื่อคลิกตรวจสอบ หากได้รับสิทธิระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ และด้านล่างจะเป็นปฏิทินวันโอนเงินเข้า จะระบุวันที่เงิน 2,000 บาทจะโอนเข้า

เงินดังกล่าวสามารถใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

ทำตามนี้ ใช้เงินเราชนะผ่านบัตรประชาชน เราชนะไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ยังไง

ลบแอปเป๋าตังไปแล้ว เข้าใหม่ได้ไหม

โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ถอนการติดตั้ง (Uninstalling) แอปพลิเคชันไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

วิธียืนยันตัวตนแอพเป๋าตังเราชนะ

1. ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง : คลิก

2. เข้าหน้าหลัก G-wallet

3. กดเราชนะ ใช้สิทธิ

4. เปิดใช้สิทธิเราชนะ โดยยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ

5. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

6. ยืนยันตังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

7. กดแสกนใช้สิทธิเราชนะ โดยระบบจะขึ้นจำนวนเงินเราชนะที่สามารถใช้ได้

วิธีใช้สิทธิเราชนะผ่านเป๋าตัง

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติลงทะเบียนเราชนะที่ทางโครงการประกาศมาเมื่อครั้งเริ่มต้นโครงการ

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ในวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ คือ 19 มกราคม 2564
ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ของประกันสังคม (ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ลงทะเบียนได้)
ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นข้าราชการกรเมือง ไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาท ในปีภาษี 2562
เงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

โพสต์ เงินเข้าพรุ่งนี้! เราชนะรอบ2 โอนใส่เป๋าตังก่อน 1 พัน เช็ควันเงินเข้ารอบ 2 ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย