TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เงินเยียวยานักเรียน 2000 ป.ตรี อาชีวะ ได้ด้วย

เงินเยียวยานักเรียน 2000 ป.ตรี อาชีวะ ได้ด้วยLegacy

แจกแล้ว กระทรวงศึกษา เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท นักศึกษา ป.ตรี อาชีวะได้รับด้วย ตรวจสอบไทม์ไลน์โอนเงินผู้ปกครอง ที่นี่

เยียวยานักเรียน – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เผยเมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

รวมประมาณ 10.8 ล้านคน ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงินประมาณ 21,600 ล้านบาทไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด ศธ.เรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยานักเรียน

– นักเรียน สังกัด สพฐ. ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th

– นักเรียน สังกัด สช. ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ https://opec.go.th

– นักศึกษา สังกัด สอศ. ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ https://www.vec.go.th

– สำหรับ นักศึกษา กศน. ตรวจสอบสิทธิ์ที่สำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ทั้งนี้ เยียวยานักเรียน จะรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 64 ยกเว้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะได้รับเงิน วันที่ 6-10 กันยายน 64

เสนอ นักศึกษา ป.ตรี ให้ได้เยียวยา 2000 บาทด้วย ?

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ. 23 แห่ง เดิมทีถูกปัดตกไปในการเยียวยา แต่ล่าสุด สอศ. ได้จัดทำตัวเลขข้อมูลนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 10,538 คน ที่จะได้รับเยียวยา 2000 บาท เพื่อเสนอให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว เมื่อผ่านการพิจารณา จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หากผ่านมติ ครม.แล้ว สอศ.จะเร่งดำเนินการโอนงบประมาณให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาทันที

 

 

 

 

วางแผนชีวิต เพื่อความมั่นคงในบั้นปลาย เลือกทำประกันชีวิตกับ Tadoo คลิกที่นี่

เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท โอนให้ผู้ปกครองวันนี้ 1 ก.ย.วันแรก
อัปเดต เยียวยาการศึกษา โอนแล้ว 2.17 หมื่นล้าน เร่งเยียวยานักเรียน  นักศึกษา
ด่วน! เช็คเงินเยียวยานักเรียนอาชีวะ ปวช ปวส 2000 บาท เว็บ vec.go.th
อัปเดตล่าสุด จ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 ให้รร.จ่ายผู้ปกครองโดยตรง

โพสต์ เงินเยียวยานักเรียน 2000 ป.ตรี อาชีวะ ได้ด้วย ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย