TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เช็คเราชนะกลุ่มพิเศษ ผลทบทวนสิทธิ์ ได้แล้ว 21 พ.ค. เงินเข้าวันรุ่งขึ้น

เช็คเราชนะกลุ่มพิเศษ ผลทบทวนสิทธิ์ ได้แล้ว 21 พ.ค. เงินเข้าวันรุ่งขึ้นLegacy

กระทรวงการคลังประกาศผล “ทบทวนสิทธิ์” เช็คสิทธิ์ เราชนะ กลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน ได้แล้ว 21 พ.ค. ที่ เราชนะ.com  เงินเข้าวันที่ 21 พ.ค. 64

เราชนะ ทบทวนสิทธิ์ – นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าว่า โครงการเราชนะ (โครงการฯ) จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

รวมช่องทาง เช็คสิทธิ์เราชนะกลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์

เว็บไซต์ www.เราชนะ .com
Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

เราชนะกลุ่มพิเศษ ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ เงินเข้าวันไหน 

ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ที่รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวม 9,000 บาท ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,954 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 116,258 ล้านบาท และ

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,685 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 205,897 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์เดิม จำนวน 7,000 บาท แล้ว จำนวน 25.6 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3533 3566 3579 และ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

Call Center ธนาคารกรุงไทยฯ โทร. 0 2111 1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

เงินเข้าพรุ่งนี้! เราชนะรอบ2 โอนใส่เป๋าตังก่อน 1 พัน เช็ควันเงินเข้ารอบ 2

วิธีเช็คสิทธิ์ เราชนะกลุ่มพิเศษ ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ 

1. เข้าเว็บไซต์ เราชนะ.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ” เพื่อเช็คสิทธิ์เราชนะ

3. กรอกข้อมูล

หมายเลขบัตรประชาชน
ชื่อและนามสกุลภาษาไทย
วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก ตรวจสอบสถานะ

5. หากได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ” พร้อมระบุตารางวันโอนและจำนวนเงินที่โอน

อ่านข้อมูลเกียวกับเราชนะกลุ่มพิเศษ

วิธีใช้เงินเราชนะผ่านบัตรประชาชน ทำตามขั้นตอนนี้ ง่ายมาก
กางร้านค้า เราชนะซื้อของที่ไหนได้บ้าง เช็กที่นี่

วิธียืนยันตัวตนเราชนะ บัตรประชาชน

การยืนยันตัวตนเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สามารถยืนยันตัวตนเราชนะที่ธนาคาร ‘กรุงไทย’ โดยใช้เครื่อง EDC ของธนาคาร ดังนี้

1. เสียบบัตรประชาชนเข้าไป

2. กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิเราชนะ

3. ถ่ายรูปหน้าเจ้าของสิทธิ์

ถ่ายรูปบัตรประชาชน

โพสต์ เช็คเราชนะกลุ่มพิเศษ ผลทบทวนสิทธิ์ ได้แล้ว 21 พ.ค. เงินเข้าวันรุ่งขึ้น ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย