TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เช็ค ‘บัตรคนจนล่าสุด’ วันนี้ เงินช่วยเหลือผู้พิการเข้า 200 บาท (21 ก.ย.)

เช็ค ‘บัตรคนจนล่าสุด’ วันนี้ เงินช่วยเหลือผู้พิการเข้า 200 บาท (21 ก.ย.)Legacy

เช็ค ‘บัตรคนจนล่าสุด’ วันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2564  เงินช่วยเหลือผู้พิการเข้า 200 บาท วันที่ 21 ก.ย. กดเป็นเงินสดได้

บัตรคนจนล่าสุด วันนี้ (22 กันยายน 2564) ข่าเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกันยายน 2564 ที่มีผู้ถือบัตรกว่า 13 ล้านคน โดยตลอดเดือน ก.ย. ได้รับเงินช่วยเหลือหลายอย่าง ทั้งค่าอัปโภคบริโภค เงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ ล่าสุด ถึงคิวของผู้พิการ

วันที่ 22 ก.ย.  ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เงินช่วยเหลือผู้พิการอีก 200 บาท สามารถกดเป็นเงินสดได้

ส่วนการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไข เกณฑ์คุณสมบัติ มีลุ้นจากแหล่งข่าวว่า อาจเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ก็ต้องรอแถลงอีกครั้งหนึ่ง

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ มาแน่ ปรับคุณสมบัติ ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ก่อนหน้านี้ 21 ก.ย. 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงาน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบกลาง ปี2564 จำนวน 27,566 ล้านบาท ให้กับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น 4 ประเด็นสำคัญ คือ

1. ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำ ค่าไฟให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ต่อไปอีก 12 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.2564 – ก.ย.2565 วงเงิน 2,018 ล้านบาท ช่วยค่าไฟ 1.9 ล้านครัวเรือน และค่าน้ำประปา 186,625 ครัวเรือน

2. จัดสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.56 ล้านคน วงเงิน 18,815 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเบี้ยพิการสำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

3. ดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ วงเงิน 1,642 ล้านบาท โดยการลงทะเบียนรอบใหม่ และให้มีความแม่นยำในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นที่ไม่สามารถเข้าถึงและไม่ผ่านคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยในรอบที่แล้ว

4. การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ วงเงิน 4,530.66 ล้านบาท โดยคาดว่าการปรับการลงทะเบียนรอบใหม่ จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมผู้ที่ตกหล่น และจะได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ครม.อนุมัติในครั้งนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564 

มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา
ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ไปธนาคารธ.ก.ส., ออมสิน หรือกรุงไทย แล้วแต่สะดวก
แสดงบัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โหลดที่นี่ เตรียมสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ 2564

บัตรคนจนล่าสุด เงินเข้าพรุ่งนี้ 18 กันยา เช็คเลยได้เงินช่วยค่าน้ำค่าไฟกี่บาท

ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ก.ย.-ต.ค. ม.33 ม.39 ต้องจ่ายกี่บาท เช็กเลย

 

โพสต์ เช็ค ‘บัตรคนจนล่าสุด’ วันนี้ เงินช่วยเหลือผู้พิการเข้า 200 บาท (21 ก.ย.) ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!