TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เช็ค ‘เราชนะ’ 23 เม.ย. ได้สิทธิ์ 32.8 ล้านคน เงินสะพัด 2 แสนล้านบาท

เช็ค ‘เราชนะ’ 23 เม.ย. ได้สิทธิ์ 32.8 ล้านคน เงินสะพัด 2 แสนล้านบาทLegacy

เช็ค ‘เราชนะ’ 23 เม.ย. กระทรวงการคลังเผยข้อมูลโครงการเราชนะ ณ วันที่ 22 เม.ย. 2564 มีคนได้สิทธิ์เราชนะ 32.8 ล้านคน เงินสะพัดทั้งจากบัตรคนจน เป๋าตัง บัตรประชาชน รวม 2 แสนล้านบาท

เราชนะ – กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าของโครงการเราชนะ แจกเงินเยียวยา 7,000 บาท ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,301 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 113,427 ล้านบาท และ

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 14,330 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 201,058 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับเราชนะ

รัฐบาล ย้ำ! ไม่มีเปิด ลงทะเบียนโครงการเราชนะ เพิ่ม
เช็ค ‘เราชนะ’ วันนี้ ‘เราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน’ โอนงวดเดียว 7000
เราชนะรอบ2 ลงทะเบียนวันไหน ใครได้บ้าง

สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ เราชนะ วันที่ 22 เมษายน 2564 จากสถานีข่าวกระทรวงการคลัง

โพสต์ เช็ค ‘เราชนะ’ 23 เม.ย. ได้สิทธิ์ 32.8 ล้านคน เงินสะพัด 2 แสนล้านบาท ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย