TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เปิดวิธียื่นกู้ สินเชื่ออิ่มใจ mymo สำหรับร้านอาหาร กระทบจากโควิด

เปิดวิธียื่นกู้ สินเชื่ออิ่มใจ mymo สำหรับร้านอาหาร กระทบจากโควิดLegacy

เปิดวิธียื่นกู้ สินเชื่ออิ่มใจ mymo สำหรับร้านอาหาร กระทบจากโควิด หลัง ธปท. ธ.ออมสิน จับมือ  LINE MAN Wongnai ให้ความช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องธุรกิจร้านอาหาร และกลุ่มไรเดอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยื่นกู้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2564

สินเชื่ออิ่มใจ mymo ร้านอาหาร – อัปเดตข่าว มาตราการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือโควิด ของธนาคารออมสิน ล่าสุด หลังจากมีรายงานข่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) ได้ร่วมมือกันกับทาง LINE MAN Wongnai ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจร้านอาหาร และกลุ่มไรเดอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมี 4 สินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหาร และไรเดอร์ ได้แก่

1. สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 สำหรับร้านค้า และไรเดอร์ วงเงินให้กู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือนเท่านั้น โดยไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ และไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

2. สินเชื่ออิ่มใจ สำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้กู้ รายละไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ และไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรกเช่นกัน

3. สินเชื่อ Soft Loan สำหรับ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ธุรกิจสปา/นวดแผนไทย บริการขนส่ง/นำเที่ยว วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ระยะเวลาการกู้นานไม่เกิน 7 ปี ไม่ต้องชำระเงินต้น 2 ปี

4. สินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ เปิดกว้างทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีแรก 5% ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี และไม่ชำระเงินต้น 2 ปี

วันนี้  The Thaiger ขอนำเสนอข้อมูลของ สินเชื่ออิ่มใจ สำหรับร้านอาหาร ว่ามีขั้นตอน เงื่อนไข วิธีการยื่นกู้อย่างไร

ขั้นตอน กู้ ‘สินเชื่ออิ่มใจ’ กับ ธ.ออมสิน

ผู้ประสงค์ยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจ สามารถทำรายการผ่าน แอป Mymo ของธนาคารออมสิน โดยวงเงินสินเชื่อต่อราย สูงสุด 1 แสนบาท

กลุ่มเป้าหมายของการกู้สินเชื่ออิ่มใจ

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืมสินเชื่ออิ่มใจ

– ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

– ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางการลงทะเบียน และเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่ออิ่มใจ

1.  ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

– แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

– แนบรูปถ่ายใบเสร็จ/ สัญญาเช่า/ ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบ กิจการและการเป็นเจ้าของ

– ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสินหลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

2. คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application

หมายเหตุ : เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ

สปส. ขยายกรอบวงเงิน สินเชื่อช่วยเหลือสถานประกอบการ
IBank เปิดตัว สินเชื่อ Home Plus วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท
SCB ปล่อย สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan รู้ผลไว-ไม่ต้องค้ำ
ส่อง มาตรการสินเชื่อสู้ภัยCOVID-19 จาก ธ.ออมสิน

โพสต์ เปิดวิธียื่นกู้ สินเชื่ออิ่มใจ mymo สำหรับร้านอาหาร กระทบจากโควิด ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย