TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เพิ่มเงิน “เราชนะ-ม33 เรารักกัน” อีก 2,000 บาท “คลัง” เคาะวันจ่ายแล้ว

คลัง ประกาศเพิ่มเงิน “เราชนะ-ม33 เรารักกัน” อีก 2,000 บาท พร้อมเคาะวันจ่ายแล้ว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันที่ 11 พ.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอครม. เพิ่มวงเงินเราชนะ เพื่อบรรเทาภาระประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็น 2,000 บาท โดยจะโอนเงินเข้าให้ประชาชนผ่านแอปเป๋าตังภายในพ.ค.นี้

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการ และใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน จะได้รับเงิน 1,000 บาท ในวันที่ 21 และ 28 พ.ค.64 ส่วนกลุ่มที่มีแอปเป๋าตัง จะได้รับเงิน 1,000 บาท ในวันที่ 20 และ 27 พ.ค.นี้

ขณะที่โครงการม33 เรารักกัน กระทรวงแรงงานจะเสนอครม.อนุมัติเพิ่มวงเงิน 2,000 บาท ในวันที่ 11 พ.ค.นี้เช่นกัน โดยจะเริ่มจ่ายเงินในวันที่ 24 และ 31 พ.ค.นี้ โดยทั้งสองโครงการดังกล่าว สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64

อ่านข่าวต้นฉบับ: เพิ่มเงิน “เราชนะ-ม33 เรารักกัน” อีก 2,000 บาท “คลัง” เคาะวันจ่ายแล้ว