TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เราชนะรอบ2 เงินเข้าวันนี้! แอปเป๋าตังได้ก่อน 1000 เผยวันกลุ่มบัตรคนจน บัตรประชาชน

เราชนะรอบ2 เงินเข้าวันนี้! แอปเป๋าตังได้ก่อน 1000 เผยวันกลุ่มบัตรคนจน บัตรประชาชนLegacy

เราชนะรอบ2 เงินเข้าวันนี้ 20 พ.ค. 2564 ! แอปเป๋าตังได้ก่อน 1000 ส่วนเราชนะบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรประชาชน  เงินเข้าวันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2564

เราชนะ ม33 เงินเข้าวันไหน – ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 3 หนึ่งในนั้นคือ เพิ่มเงินเราชนะรอบใหม่ รอบ 2 อีก 2,000 บาท ให้ถ้วนหน้าแก่ผู้ได้สิทธิ์เราชนะตั้งแต่แรก ทั้งกลุ่มเราชนะบัตรคนจน เราชนะกลุ่มพิเศษ เราชนะที่ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง และวันนี้ 20 พ.ค. 2564 ถึงวันโอนเงินเราชนะงวดแรกแล้ว 1,000 บาท

เราชนะกลุ่มแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เงินเข้าวันไหน

20 พ.ค. 2564 – 1,000 บาท
27 พ.ค. 2564 – 1,000 บาท

เราชนะกลุ่มบัตรคนจน บัตรประชาชน เราชนะกลุ่มพิเศษ เงินเข้าวันไหน

21 พ.ค. 2564 – 1,000 บาท
28 พ.ค. 2564 – 1,000 บาท

ทั้งนี้ผู้ได้สิทธิ์เราชนะ 2,000 บาท ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เช็คสิทธิ์เราชนะ ได้ที  www.เราชนะ.com

เช็คเราชนะกลุ่มพิเศษ ผลทบทวนสิทธิ์ ได้แล้ว 21 พ.ค. เงินเข้าวันรุ่งขึ้น
เช็ค ‘เราชนะ ‘ม33เรารักกัน’ วันโอนเงินรอบใหม่
กู้สินเชื่อออมสิน โควิด 10000 บาท เฟสสอง 20 พ.ค

วิธีเช็คสิทธิ์เราชนะรอบใหม่ ว่าได้เงินเยียวยา 2,000 บาท หรือไม่

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

คลิก ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ จากนั้นให้กรอกข้อมูล

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย
วันเดือนปีเกิดตามหน้าบัตรประชาชน

เมื่อคลิกตรวจสอบ หากได้รับสิทธิระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ และด้านล่างจะเป็นปฏิทินวันโอนเงินเข้า จะระบุวันที่เงิน 2,000 บาทจะโอนเข้า

เงินดังกล่าวสามารถใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

ทำตามนี้ ใช้เงินเราชนะผ่านบัตรประชาชน เราชนะไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ยังไง

ลบแอปเป๋าตังไปแล้ว เข้าใหม่ได้ไหม

โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ถอนการติดตั้ง (Uninstalling) แอปพลิเคชันไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

วิธียืนยันตัวตนแอพเป๋าตังเราชนะ

1. ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง : คลิก

2. เข้าหน้าหลัก G-wallet

3. กดเราชนะ ใช้สิทธิ

4. เปิดใช้สิทธิเราชนะ โดยยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ

5. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

6. ยืนยันตังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

7. กดแสกนใช้สิทธิเราชนะ โดยระบบจะขึ้นจำนวนเงินเราชนะที่สามารถใช้ได้

วิธีใช้สิทธิเราชนะผ่านเป๋าตัง

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติลงทะเบียนเราชนะที่ทางโครงการประกาศมาเมื่อครั้งเริ่มต้นโครงการ

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ในวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ คือ 19 มกราคม 2564
ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ของประกันสังคม (ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ลงทะเบียนได้)
ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นข้าราชการกรเมือง ไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาท ในปีภาษี 2562
เงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

“สำหรับโครงการ ม33 เรารักกัน จะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาทต่อคนเช่นกัน โดยจะได้รับเงิน 1,000 บาท ครั้งแรกในวันที่ 24 พ.ค. 64 และอีก 1,000 บาทในวันที่ 31 พ.ค. 64 นี้”

โพสต์ เราชนะรอบ2 เงินเข้าวันนี้! แอปเป๋าตังได้ก่อน 1000 เผยวันกลุ่มบัตรคนจน บัตรประชาชน ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย