TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เริ่มแล้ว ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ สถานเสาวภา อายุ 60 ปีขึ้นไปกับหญิงตั้งครรภ์

เริ่มแล้ว ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ สถานเสาวภา อายุ 60 ปีขึ้นไปกับหญิงตั้งครรภ์Legacy

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ยี่ห้อโมเดอร์นา สำหรับประชาชนอายุมากกว่า 60 ปี หรือ หญิงที่ตั้งครรภ์ เริ่มแล้ววันนี้

เพจเฟซบุ๊กของ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม
ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

คลิก https://vaccine-trcs.kcmh.or.th

เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 29,30 ธ.ค. 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 27 ม.ค. 2565

2. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

คลิก https://trcs-booster.kcmh.or.th

เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 27,29,30 ธ.ค. 2564 และวันที่ 4,5,6,7,8 ม.ค. 2565

เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกวันและเวลารับวัคซีน และกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน

ทั้งนี้ทางเพจได้ย้ำว่า หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ พร้อมเตือนให้ประชาชนนำบัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ มาในวันนัดหมายและมาให้ตรงตามเวลา ซึ่งสถานที่ฉีดวัคซีนคือ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

โควิดไทยวันนี้ 21 ธ.ค. ติดเชื้อเพิ่ม 2,476 ราย ดับ 32 ศพ
เริ่มแล้ว ม.33 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็ม 3 ถึง 31 ธ.ค. 64 ผ่าน e service
ลงทะเบียนวันนี้! ‘วัคซีนโควิด’ โมเดอร์นาฟรี เข็ม 1-2 เช็กเงื่อนไขที่นี่

โพสต์ เริ่มแล้ว ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ สถานเสาวภา อายุ 60 ปีขึ้นไปกับหญิงตั้งครรภ์ ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย