TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ติดลบ 0.3% “สภาพัฒน์” คาดทั้งปี’64 โต 1.2%

สภาพัฒน์เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ติดลบ 0.3% หลังโควิดระบาดรัฐใช้มาตรการดูแลเข้มงวด คาดทั้งปี’64 โต 1.2% ส่วนปีหน้า คาดขยายตัว 4%

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564-2565 ว่า เศรษฐกิจไตรมาส 3 ของปี 2564 ติดลบ 0.3%

เนื่องจากการระบาดของโควิดทำให้รัฐต้องใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ส่งผลให้การบริโภคเอกชน ติดลบ 3.2% การลงทุนรวม ติดลบ 0.4% ขณะที่สาขาอุตสาหกรรม ติดลบ 1.4% เพราะการแพร่ระบาดโควิดทำให้อุตสาหกรรมการผลิตหยุดชะงัก รวมถึงกรณีตู้สินค้ามีข้อจำกัด เป็นต้น ด้านการก่อสร้างลดลง ติดลบ 4.1% จากการปิดไซต์งานก่อสร้าง

ดนุชา พิชยนันท์

ทั้งนี้ ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวที่ 1.2% ขณะที่การบริโภค ขยายตัว 1.2% ส่งออก 16.8% เงินเฟ้อ 1.2% และดุลบัญชีเดินสะพัด ติดลบ 2.5%

ขณะที่ปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้  3.5-4.5% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 4% คาดว่าการบริโภค ขยายตัว 4.3% การลงทุนเอกชน 4.2% การลงทุนภาครัฐ 4.6% และการส่งออก 4.9% โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 5 ล้านคน

อ่านข่าวต้นฉบับ: เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ติดลบ 0.3% “สภาพัฒน์” คาดทั้งปี’64 โต 1.2%