TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ นัดรวมพลม็อบ 3 กันยา “แยกราชประสงค์”

แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับ ทะลุฟ้า นัดรวมพล 3 ก.ย. ที่แยกราชประสงค์ ตั้งเวทีปราศรัยย้ำจุดยืน 3 ข้อเรียกร้อง

วันที่ 2 กันยายน 2564 กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ร่วมกับกลุ่มทะลุฟ้า ประกาศนัดรวมพลบริเวณแยกราชประสงค์ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. พร้อมจัดเวทีปราศรัย แสดงจุดยืน 3 ข้อเรียกร้อง

กลุ่มแนวร่วมธรรมศาตร์ฯ ระบุว่า แม้การชุมนุมจะไม่เคยเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 แต่รัฐบาลกลับใช้ข้ออ้างในการควบคุมการระบาดของโรค มาควบคุมสิทธิเสรีภาพประชาชน ดังที่เห็นได้จากการตั้งข้อหาใน พ.ร.บ.โรคติดต่อกับประชาชนที่เกิดขึ้นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐใช้อำนาจทางการกฎหมายเป็นข้ออ้างในการจับกุมประชาชน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ออกมาชุมนุม จึงขอความร่วมมือให้มวลชนปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
หลีกเลี่ยงการสัมผัส
พกแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
สังเกตอาการตนเองอยู่ตลอดเวลา
รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร

ทั้งนี้ ยังได้แจ้งมวลชนให้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการไปม็อบ พร้อมย้ำว่า ไม่ให้พกพาอาวุธเข้ามาในพื้นที่ชุมนุม

อ่านข่าวต้นฉบับ: แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ นัดรวมพลม็อบ 3 กันยา “แยกราชประสงค์”