TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

“ไพบูลย์” นั่งเก้าอี้ประธานกรรมาธิการ แก้รัฐธรรมนูญ รอบใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญ รอบใหม่ มติเลือก “ไพบูลย์ นิติตะวัน” ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่… พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑) ทั้งนี้ ในการประชุมนัดแรก มีวาระเลือกตำแหน่ ประธาน กมธ.และตำแหน่งต่าง ๆ

พรรคร่วมรัฐบาลได้เสนอชื่อ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งประธาน กมธ. ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติให้ นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เข้าร่วมชิงตำแหน่งดังกล่าว

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เสนอชื่อ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เข้าชิงตำแหน่งประธาน กมธ. ตามที่เคยออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ เนื่องจากเห็นว่า ตามมารยาททางการเมืองจะต้องให้เกียรติพรรคแกนนำรัฐบาลก่อน

อย่างงไรก็ตาม ภายหลังการลงมติ นายไพบูลย์ได้รับมติเสียงข้างมากจาก กมธ.ให้ดำรงตำแหน่งประธานกมธ.ด้วยคะแนน 27 คะแนน นายสุทินได้ 15 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3 คะแนน

สำหรับรายชื่อ คณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑) มีทั้งสิ้น 45 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมาธิการคือ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส่วนรองประธานคณะกรรมาธิการ มี 7 คน ประกอบด้วย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์, นายสุทิน คลังแสง, นายศุภชัย ใจสมุทร, นายสมชาย แสวงการ, นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ, นายธีรัจชัย พันธุมาศ และ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์

ส่วนกรรมาธิการ ประกอบด้วย นายวิรัช รัตนเศรษฐ, นายบัญญัติ บรรทัดฐาน, นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, นายจเด็จ อินสว่าง, นายกิตติ วะสีนนท์, นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์, นายเจตน์ ศิรธรานนท์, นายพรชัย ตระกูลวรานนท์, นายชลน่าน ศรีแก้ว, นายรังสิมันต์ โรม, นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ, นายคารม พลพรกลาง, นายคำนูณ สิทธิสมาน, นายถวิล เปลี่ยนศรี, พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์, นายนิรมิต สุจารี, พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์, นายรงค์ บุญสวยขวัญ, พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล, นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล, นายสงวน พงษ์มณี, นายสมคิด เชื้อคง, นายสมบัติ ศรีสุรินทร์, นายสมศักดิ์ คุณเงินและนายสุภดิช อากาศฤกษ์

โฆษกประกอบด้วย 7 คน ประกอบด้วย นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม, นายชัยชนะ เดชเดโช, นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์, นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ, นายปดิพัทธ์ สันติภาดา, นายจตุพร เจริญเชื้อ, นางพรรณสิริ กุลนาถศิร
เลขานุการ คือ นายนิกร จำนง และผู้ช่วยเลขานุการ 4 คน นายจักรพันธ์ พรนิมิต, นายองอาจ วงษ์ประยูร, นายฐิตินันท์ แสงนาคและนางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา

อ่านข่าวต้นฉบับ: “ไพบูลย์” นั่งเก้าอี้ประธานกรรมาธิการ แก้รัฐธรรมนูญ รอบใหม่

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!