TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

กรมศุลฯ จับของหลบภาษีเดือน ส.ค. พุ่ง 2 พันคดี มูลค่ากว่า 87 ล้านบาท

กรมศุลกากร จับของหลบภาษีเดือนส.ค. พุ่ง 2 พันคดี มูลค่ากว่า 87 ล้านบาท

วันที่ 10 ก.ย.64 นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES 

โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน นั้น

สำหรับผลการตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรประจำเดือนสิงหาคม 2564 มีจำนวน 2,064 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 87.48 ล้านบาท ซึ่งมีผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 มีดังนี้

1. การจับกุมบุหรี่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรสตูล ได้ทำการตรวจค้นร้านค้าแห่งหนึ่งใน ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พบบุหรี่มีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศจำนวน 310,560 มวน มูลค่า 5 แสนบาท

ทั้งนี้สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม 2564 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 52 คดี มูลค่า 3.1 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 9 คดี มูลค่า 580,688 บาท โดยในปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – สิงหาคม พ.ศ. 2564) กรมฯ ได้จับกุมบุหรี่ทั้งหมด 647 คดี คิดเป็นมูลค่า 103 ล้านบาท

และในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 8 กันยายน 2564 มีการจับกุมบุหรี่หนีภาษีที่ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 กรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรสงขลา ได้ทำการตรวจค้นบริเวณปั้มน้ำมันร้าง ถนนเลียบบายพาส ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา พบกล่องวางอยู่บริเวณดังกล่าวปกปิดด้วยผ้าใบสีฟ้า จึงได้เข้าทำการตรวจค้น พบบุหรี่ต่างประเทศ ขณะทำการตรวจค้นไม่พบเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากร จำนวน 70 ลัง ลังละ 50 คอตตอน คิดเป็นบุหรี่จำนวน 700,000 มวน มูลค่า 3,150,000 บาท

และวันที่ 7 กันยายน 2564 กรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ทำการตรวจค้นพื้นที่บริเวณสวนยางสาธารณะไม่มีเจ้าของ ถนนพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พบบุหรี่ถิ่นกำเนิดต่างประเทศ ไม่ปิดอากรแสตมป์ ซุกซ่อนอยู่บริเวณป่ายาง ลักษณะปกปิดหีบห่อด้วยถุงดำคลุมผ้าใบไว้ ซึ่งไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร จำนวน 47 หีบห่อ ยี่ห้อต่าง ๆ รวม 237,000 มวน มูลค่าประมาณ 1,040,000 บาท

2. ผลการจับกุมยาเสพติด

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 กรมศุลกากรโดยกองสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. และชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force: AITF ได้ทำการตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ต้องสงสัยซุกซ่อนยาเสพติด ณศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ โดยสำแดงเป็นสังฆทานปลายทางต่างประเทศ ภายในพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) ซุกซ่อนอยู่ในชุดสังฆทาน จำนวน 493 กรัม จึงได้ทำการขยายผลจนพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) จำนวน 1,071 กรัม คิดเป็นที่จับได้น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,564 กรัม มูลค่า 5,474,000 บาท

ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนสิงหาคม 2564 มีจำนวน 12 คดี มูลค่า 11.57 ล้านบาท

3. การจับกุมสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 กรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ทำการตรวจค้นรถยนต์บรรทุกหกล้อ 1 คัน บริเวณแยกบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พบสินค้าประเภท กระเทียม มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้น จำนวน 425 กระสอบ กระสอบละ 20 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 8,500 กิโลกรัม มูลค่า 217,600 บาท

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม 2564 มีจำนวน 49 คดี มูลค่า 3.7 ล้านบาท

อ่านข่าวต้นฉบับ: กรมศุลฯ จับของหลบภาษีเดือน ส.ค. พุ่ง 2 พันคดี มูลค่ากว่า 87 ล้านบาท