TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่Legacy

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ คนเก่า-คนใหม่ ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เปิดรายละเอียดและเงื่อนไข่าสุด หลังเร่งปรับเกณฑ์คุณสมบัติ

หลังจากที่ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง โดยความคืบหน้า กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์ เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน” รอบใหม่ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อน

รายละเอียดการเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน” รอบใหม่

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน จะมีการเปิดให้กลุ่มนี้เข้ามาลงทะเบียน โดยคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย

2. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิม จำนวน 13.65 ล้านคน ต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

สรุปเงื่อนไข บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่

1. เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน

2. จะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย

3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน มีดังนี้

ติดต่อธนาคาร ธกส., ออมสิน, กรุงไทย
แสดงบัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเปลี่ยนไป โดยจะพิจารณาจากรายได้ของผู้ขอรับสิทธิ เช่น จากเดิมกำหนดรายละไม่เกินละ 1 แสนบาทต่อปี ก็จะปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว รวมทั้งจะมีการนำสินทรัพย์เข้ามาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น สมุดบัญชี ที่ดิน บ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ กรณีผู้ที่ไม่เคยมีรายได้มาก่อน แต่ในช่วงที่ผ่านมามีงานทำ และมีรายได้ถึงเกณฑ์ แต่ยังมีบัตรใช้อยู่ก็จะต้องถูกตัดสิทธิด้วย เช่น ข้าราชการ พนักงานเอกชน

ลุ้น ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2564 ปรับเกณฑ์รายได้ใหม่
เช็คสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เงินถึงปชช. นายกสั่งทบทวนบัตรคนจน-คนละครึ่ง
เงินเข้าวันนี้! เบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 60 ปี ถือบัตรคนจน กดเป็นเงินสดได้
เงินเข้าพรุ่งนี้! ผู้สูงอายุถือบัตรคนจน เดือนกันยา ได้เบี้ยยังชีพสูงสุด 1000 บาท

โพสต์ เปิดขั้นตอนลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ปรากฏครั้งแรกใน Thaiger ข่าวไทย