TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

GRAMMY ทุ่ม 540 ล้าน ซื้อหุ้น “โรจูคิส” เข้าพอร์ต 9.99% 

แกรมมี่ทุ่มเงิน 539.46 ล้านบาท ซื้อหุ้น “โรจูคิส(KISS)” จำนวน 59.94 ล้านหุ้น สัดส่วน 9.99% ที่ราคาไอพีโอ 9 บาท จาก “Aurora Asia Holdings- นางสาวปิยวดี สอนสิงห์” 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางกนกพร สาณะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า บริษัทได้สิทธิเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS อย่างมีเงื่อนไข จาก Aurora Asia Holdings Pte. Ltd. (AAH) และนางสาวปิยวดี สอนสิงห์ จำนวนรวม 59.94 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 9.99% ของหุ้นทั้งหมดของ KISS ในราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของ KISS ที่ 9.00 บาทต่อหุ้น (ราคาIPO) รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 539.46 ล้านบาท โดยสิทธิดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นั้น 

บริษัทได้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานของ KISS รวมถึงแผนงานในอนาคตและปัจจัยแวดล้อมของ SET Index จึงเห็นความเหมาะสมในการเข้าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ KISS จำนวนดังกล่าวที่ได้

ตกลงกัน รวมเป็นมูลค่าประมาณ 539.46 ล้านบาท จาก AAH และนางสาวปียวดี สอนสิงห์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวต้นฉบับ: GRAMMY ทุ่ม 540 ล้าน ซื้อหุ้น “โรจูคิส” เข้าพอร์ต 9.99%