TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

MFC เปิดขายกองทุนหุ้นกู้แปลงสภาพลงทุนใน”อเมริกา-ยุโรป-เอเชีย” 20-27 ต.ค.นี้

บลจ.เอ็มเอฟซี  ชูกองทุน “MCONVERT” ลงทุนในหุ้นกูแปลงสภาพ (Global Convertible Bonds) กระจายลงทุนใน”อเมริกา-ยุโรป-เอเชีย” ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลก ลดความเสี่ยงรับผลตอบแทนสูงเมื่อตลาดหุ้นขาขึ้น  เปิดไอพีโอระหว่าง (IPO)  20 – 27 ต.ค. 64

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอกองทุนคุณภาพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC กล่าวว่า กองทุน “MFC GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND” หรือ MCONVERT ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการลงทุนเมื่อหุ้นอยู่ในช่วงขาลง (Bearish Market) ในขณะที่ได้รับผลตอบเเทนสูงเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้น (Bullish Market) โดยกำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564

โดย MCONVERT เป็นกองทุนรวมประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนใน Global Convertible Bonds (CBs) หรือหุ้นกู้แปลงสภาพทั่วโลก มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวและการเติบโตของประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังกลับสู่ภาวะปกติ และทั่วโลกเร่งผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนมากขึ้น รวมทั้งการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การกลายพันธุ์ของไวรัสโรคโควิด-19 อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายน้อยลงของธนาคารกลางสหรัฐ อาจสร้างความผันผวนให้ตลาดได้ ดังนั้น การลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวย่อมมีความเสี่ยงสูง ขณะที่การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญเมื่อมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) หรือสามารถเลือกถือเป็นหุ้นกู้ต่อไป เพื่อรับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน ณ วันครบกำหนด การลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพจึงช่วยเพิ่มผลตอบแทนในช่วงตลาดหุ้นขาขึ้น และปรับลดลงน้อยกว่าหุ้นในช่วงตลาดขาลงและผันผวน

ทั้งนี้ MCONVERT เป็นกองทุนที่สร้างสมดุลของการลงทุนระยะยาว ผ่าน 2 กองทุนหลักที่คัดสรรมาอย่างดี บริหารโดยทีมลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลการดำเนินงานโดดเด่น ทั้งได้รับ Morningstar 5 ดาว คือ 1.) Lazard Convertible Global (สัดส่วนการลงทุน 50-79%) ที่เน้นการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีคุณภาพอ้างอิงกับหุ้นเติบโตสูง และ 2.) Morgan Stanley Global Convertible Bond (สัดส่วนการลงทุน 21-50 %) ที่เน้นการลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงเครดิตต่ำ และมีศักยภาพเติบโตพอควร โดยลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กระจายการลงทุนในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย รวมทั้งเน้นลงทุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมรองรับเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ได้แก่

1.) Consumer Discretionary หรือธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค

2.) Information Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.) Healthcare หรือกลุ่มที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ

4.) Industrials หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวหลังวิกฤตการระบาด COVID-19 ได้แก่ การบิน การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเหมืองแร่

5.) Communication Services หรือการบริการด้านการสื่อสารการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจ

โดย MCONVERT ไม่กำหนดอายุโครงการ จำนวนเงินทุนโครงการ 5,000 ล้านบาท และไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล กำหนดราคาซื้อขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งต่อไปที่ 1,000 บาท สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) หุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds) เป็นต้น รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) จากการประเมินผลตอบแทนของ MCONVERT โดยอ้างอิงสถิติในอดีตของกองทุนหลัก จะพบว่ามีผลตอบแทนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 และจัดเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

อ่านข่าวต้นฉบับ: MFC เปิดขายกองทุนหุ้นกู้แปลงสภาพลงทุนใน”อเมริกา-ยุโรป-เอเชีย” 20-27 ต.ค.นี้

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!