TASC3 ข่าวออนไลน์

อ่านข่าว อ่านบทความ อัปเดท 24ชม.

TMBAM ชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยครบ 4 กองทุนถูกปิด

TMBAM Eastspring พิสูจน์ความสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ รักษาผลประโยชน์สูงสุดผู้ลงทุน 4 กองทุนตราสารหนี้ถูกปิดเมื่อปีที่แล้ว พร้อมชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนมูลค่ารวมมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายทุกกองทุน ด้าน “กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์” เตรียมชำระงวดสุดท้าย 23 ก.ย.เร็วกว่ากรอบ

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring)   กล่าวว่า   การตัดสินใจยกเลิกกองทุนทั้ง 4 กอง เป็นการตัดสินใจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนอย่างหนักจนทำให้เกิดแรงเทขายจากความวิตกกังวลและตื่นตระหนกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถชำระเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ครบ ในมูลค่ารวมที่สูงกว่ามูลค่า NAV ในวันทำการซื้อขายสุดท้ายเล็กน้อย อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนดังกล่าวทั้งสี่กองไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด ซึ่งสะท้อนความสามารถในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพของทีมงาน

นายอดิศร กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานก.ล.ต. เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและรักษาคำมั่นสัญญาในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยระหว่างการเข้าสู่ขั้นตอนการชำระบัญชีและจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายสำหรับการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

โดย TMBAM Eastspring ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับแนวทางในการชำระบัญชีกองทุนและทได้นำทางเลือกจากการสำรวจความคิดเห็นที่ได้รับเลือกสูงที่สุดไปนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุญาตดำเนินการขยายระยะเวลาชำระบัญชี

สำหรับรายละเอียดการชำระเงินคืนภายหลังจากที่มีการประกาศปิดทั้งสี่กองทุนในช่วงปลายเดือนมี.ค. 63 ที่ผ่านมา TMBAM Eastspring ได้ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด 4 กองทุน ได้แก่

1.กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส ครบภายในระยะเวลาไม่ถึง 8 เดือน เมื่อพ.ย.63 รวมเป็นมูลค่า 12.1891 บาท/หน่วย (100.0649% ของ NAV วันสุดท้าย)

2.กองทุนธนไพศาลจ่ายครบภายใน 9 เดือน เมื่อเดือนธ.ค. 63 รวมมูลค่า 12.7623 บาท/หน่วย (100.4281% ของ NAV วันสุดท้าย)

3.กองทุนธนเพิ่มพูนจ่ายเงินคืนครบเมื่อ 20 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา รวมมูลค่า 10.5553 บาท/หน่วย (100.0142% ของ NAV วันสุดท้าย)

4.กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ TMBAM Eastspring จะชำระเงินคืนงวดสุดท้ายในวันที่ 23 ก.ย. 64 นี้ รวมมูลค่าเงินคืนทั้งหมด 11.3160 บาท/หน่วย คิดเป็น 100.9483% ของ NAV ณ วันทำการสุดท้าย

ซึ่ง TMBAM Eastspring สามารถชำระคืนเงินได้ครบถ้วนทั้งหมด (เกินกว่า 100%เล็กน้อย) และโดยที่อยู่ในกรอบระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพกว่าเงื่อนเวลาที่ได้สำรวจความคิดเห็นผู้ถือหน่วยลงทุนและได้รับการอนุมัติจากก.ล.ต. โดยเฉพาะ ธนเพิ่มพูนและธนไพบูลย์ที่เร็วกว่ากำหนดเกือบหนึ่งปีครึ่งโดยประมาณ

ล่าสุดเมื่อสามารถจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนในทั้ง 4 กองทุนตราสารหนี้ที่ปิดไปได้ครบเกิน 100% TMBAM Eastspring จึงได้เปิดตัวกองทุนตราสารหนี้น้องใหม่ คือ ES-SPLUS ที่เน้นขายผู้ลงทุนผ่านช่องทางตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง (Selling Agents) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพคล่อง (T+1) มีการกระจายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยการนำเสนอขายกองทุนครั้งแรก (IPO) ในช่วงวันที่ 6-10 ก.ย.ที่ผ่านมาสามารถสร้างยอดขายได้เกือบ 2,700 ล้านบาท

อ่านข่าวต้นฉบับ: TMBAM ชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยครบ 4 กองทุนถูกปิด

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!